• 1399-01-30 19:12
  • کد محتوا:1578
مدیریت شهری اصفهان پیشگام در تعیین نقشه راه مداخلات پس از کرونا در شهر

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان گفت: امروز از مجموعه داده هایی که  مرکز فرهنگسرای دکتر کتابی جمع آوری کرده بود گزارشی دریافت کردیم و درادامه تصمیماتی برای اتخاذ راهکارهای موثر در مقابله با عوارض روحی روانی و حفظ سلامت روان جامعه پس از بحران کرونا اتخاذ شد.

به گزارش اداه ارتباطاتوامور بین الملل شورای اسلامی شهر، کوروش محمدی در خصوص بازدید از فرهنگسرای دکتر کتابی، اظهار کرد: حدودا دوهفته که از شیوع ویروس کرونا گذشت در اندیشه کنترل عوارض روحی و روانی پس از کرونا بودیم و این موجب شد، جلساتی با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار کنیم و کارگروهی برای آمادگی و برنامه ریزی کنترل عوارض روحی، روانی و آسیب های اجتماعی پس از کرونا تشکیل دهیم.
وی افزود: امروز  به اتفاق اعضای کمیسیون اجتماعی شورای شهر، اعضای کار گروه ویژه مداخلات پس از کرونا، نمایندگان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، معاونت اجتماعی شهرداری و سازمانهای مردم نهاد از مرکز فرهنگ سرای دکتر کتابی به عنوان فوکال پوینت طرح مداخلات پس از کرونا بازدید داشتیم که پس از آن جلسه راهبردی نیز دراین خصوص تشکیل و تصمیمات مرتبط با موضوع اخذ شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه بازدید از این فرهنگسرا بدلیل انتخاب آن به عنوان کانون جمع آوری داده ها پیرامون عوارض روحی و روانی دوران بحران کرونا و شناسایی اختلالات مرتبط با این ایام بوده، خاطر نشان کرد: امروز از مجموعه داده هایی که این مرکز جمع آوری کرده بود گزارشی دریافت کردیم و  درادامه تصمیماتی برای اتخاذ راهکارهای موثر در مقابله با عوارض روحی روانی و حفظ سلامت روان جامعه پس از بحران کرونا اتخاذ شد.
محمدی ادامه داد: قرار شد پایگاههای خدمات پس از بحران به شیوه شبکه سازی  در محلات شهری در 15 منطقه شهرداری با کمک سازمان های مردم نهاد و معتمدین محلی ایجاد شوند و  آموزش های تخصصی لازم توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به نیروهای فعال آن ها داده شود تا برای دوران پس از کرونا که در مباحث سلامت روان ازقبیل افسردگی، اضطراب، اختلال وسواس، پرخاشگری، خشونتهای خانگی و سایر ناهنجاریهای و مشکلات روانی افراد بموقع و با آمادگی بالا مداخله کنند.
وی در رابطه با تاثیر این برنامه ریزی های برای دوران پس از کرونا، تصریح کرد: ما فعلا در حال گذار از کرونا هستیم  و نمی شود بطور دقیق در رابطه با تاثیرات این برنامه ها اظهارنظر یا حدس و گمانه زنی کرد. لذا مواردی که امروز به عنوان هشدار پیش بینی می کنیم نه براساس حدس و گمان که بر مبنای داده هایی است که توسط این‌مرکز در این مدت جمع آوری شده. به دست آمده که در این رابطه لازم است نه تنها مدیریت شهری که همه دستگاه ها وارد عمل شوند و بدون موازی کاری همه در یک راستا و با یک برنامه مشخص پیش بروند تا بتوانند از میزان نا امنی های روانی که در جامعه ایجاد شده است بکاهند.
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان اضافه کرد: با اجرای این طرح و با ورود بموقع به موضوع مداخلات پساکرونا لااقل می توانیم ادعا کنیم که در دقیقه نود به موضوع مهمی مانند این ورود نکردیم و از هم اکنون دستگاههای متولی پیگیر هستند تا با همت فعالان و همه متولیان امر پس از بحران کرونا شاهد انجام اقدامات موثری در کلانشهر اصفهان باشیم.