• 1399-02-17 12:32
  • کد محتوا:1607
 باغ وحش صفه باید تعطیل شود  / گاهی برخی از رسانه‌های مجازی انگیزه مدیران را می گیرند

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان: نظر مدیریت شهری این است که باغ وحش صفه باید تعطیل شود و به دنبال این هستیم که این حیوانات یک تکلیف مشخص پیدا کنند و این نقطه اول است.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش محمدی رییس کمیسیون محیط زیست و اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان عصر دیروز - سه شنبه - در برنامه زنده رادیویی صدای شهراظهار کرد: شورای اسلامی پنجم با نگاه ویژه ای به بحث محیط زیست وارد شد و کمیسیون محیط زیست را جدا کرد تا در کنار حوزه اجتماعی قرار گیرد. این کمیسیون با سازمان محیط زیست هماهنگ شد و در خصوص مسائل زیست محیطی شهری بر اساس پروتکلها پیش رفته است.  در خصوص ۹ موضوع میان محیط زیست و شهرداری هماهنگی ایجاد شد و تاکنون در ۱۰۰ مدرسه کلاس درس محیط زیست برگزار شده است.

وی افزود: شورای محیط زیست در شهرداری اصفهان تشکیل شد و آنچه روی می دهد و مصوب می شود شبیه قانون است و بر اجرای آن اهتمام ویژه داریم. 

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در منطقه شرق اصفهان شیرابه های سگزی در حال جمع آوری است، مناطق میان باغ رضوان و پسماند در حال پاکسازی است. محیط زیست یکی از کمیسیون های فعال این دوره از مدیریت شهری بوده است.

محمدی تصریح کرد: در خصوص پارک وحش صفه نگاه ما همان نگاه فعالین زیست محیطی است و کسی دیگر در دنیا از باغ وحش حمایت نمی کند و به عنوان یک حرکت غیر انسانی و تضییع حق حیوانات می دانم.

وی اضافه کرد: این پارک وحش حدود ۱۰ سال است ساخته شده و این راه صحیحی نبوده و راهی برای آموزش نیست، جای حیوان در قفس نیست و این نگاه منسوخ شده است. ۳۱۸ قطعه از ۳۶ گونه حیوان در این باغ وحش نگه داری می شود، اما سوال این است که آیا این حیوانات توانایی ورود به حیات وحش را دارند یا خیر و اگر در طبیعت رها شوند به انسان ها اعتماد می کنند و شکار شکارچی ها می شوند.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان تصریح کرد: در این خصوص در حال تدبیر هستیم تا چگونه این باغ وحش را تعطیل کنیم و این حیوانات به طبیعت بازگردند، با ژئو پارک قزوین وارد مذاکره شده ایم و بخشی از این حیوانات را قرار شد بپذیرند .

محمدی اضافه کرد: در جلسه ای که با سمن ها ، مدیران محیط زیست و فعالین حقوق حیوانات داشته ایم باغ وحش اصفهان به نقاهتگاه حیوانات بدل می شود و مرکز پژوهشی و مطالعاتی خواهد شد تا بتوانیم نگاه خود را به حیات وحش ارتقا بدهیم.

وی گفت: نظر مدیریت شهری این است که باغ وحش صفه باید تعطیل شود و به دنبال این هستیم که این حیوانات یک تکلیف مشخص پیدا کنند و این نقطه اول است. ساخت ژئوپارک در اصفهان وظیفه مدیریت شهری نیست و متولی آن سازمان محیط زیست است.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: گاهی اوقات نبود دانش و نگرش سالم در یک حوزه و یا تمرکز بر یک حوزه خاص از ابعاد زندگی انسان ها موجب نابودی حوزه دیگر شده است مثل محیط زیست که قبلاً نادیده گرفته شده است.


محمدی گفت: مدیریت شهری برای احقاق حقوق حیوانات حاضر است هزینه کند، اما باید متولی و کننده کار وجود داشته باشد،  مدیریت شهری در خصوص پارک وحش صفه نگرش دیگری دارد.

وی تاکید کرد: در حوزه محیط زیست و در کمیسیون محیط زیست سمن ها از ابتدا حضور داشته اند، سمن ها در زمینه محیط زیست کننده کار هستند و بازوان و مشاوران محیط زیست شهرداری اصفهان محسوب می شوند و با یک نگاه منفعت جمعی در میدان حاضر هستند. 

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: خواهش دارم از همه سمن ها و فعالین و رسانه ها که مسائل را درست ببینند، گاهی برخی از رسانه‌های مجازی انگیزه مدیران را می گیرند و جنجال راه می اندازند و نباید اینگونه باشد.

 محمدی خاطرنشان کرد: در خصوص باغ وحش نگاه ما همگام با نگاه سمن ها است و سمن ها باید از این فرصت مدیریت شهری پنجم که همه نگاه زیست محیطی دارند استفاده و همراهی کنند تا بتوانیم یک تصمیم منطقی و درستی در خصوص همه مسائل زیست محیطی بگیریم.