• 1399-02-28 16:55
  • کد محتوا:1625
راه های گفت‌وگو با میراث فرهنگی اصفهان همچنان باز است

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر گفت: همچنان راه های گفتگو را باز نگه می‌داریم تا اگر میراث فرهنگی توضیحی دارد یا اینکه نشستی مدنظرشان بود بازهم با حضور صاحب نظران و ذی‌نفعان و فعالین این عرصه به صحبت می‌نشینیم تا به یک نتیجه قابل توجه و مثبت برسیم.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، مهدی مزروعی صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در سیر قانونگذاری ایران در 100 سال گذشته شوراهای شهر شئون مختلفی داشتند که در بعضی از شئون تصمیم گیر و در بعضی ناظر و در بعضی دیگر محلی هستند و برای گفتگوی محلی و منطقه ای برای پیگیری مشکلات منطقه خود در امور محلی می توانند ورود کنند و دستگاه های مختلفی که در یک موضوع مرجع هستند موظف به همکاری و سیر رسیدگی که شورا ترتیب می دهد، هستند.

وی افزود: در سال های گذشته هر بار در اماکن تاریخی برنامه زنده اجرا می شود و با هر اجرا عده ای مخالف و موافق اظهار نظر می کنند، بدون اینکه این موضوع به سرانجام مشخصی برسد و کارشناسی شود و حل شود.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاه به اینکه دو هفته قبل مجدد این اتفاق رخ داد و برنامه ای به محوریت شهرداری اصفهان در کاخ عالی قاپو برگزار شد و دوباره موافقان و مخافان اظهار نظر کردند، اظهار داشت: این موضوع باعث شد جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر را اختصاص بدهیم به بررسی این موضوع و از صاحب نظران درخواست کردیم اظهار نظر کنند، در این نشست فعالان میراث فرهنگی، سازمان های مردم نهاد، صاحبنظران موسیقی و نماینده مطلع اداره ارشاد حضور داشتند ولی سازمان میراث علی رغم دعوت مکتوب قبلی نماینده ای را به این جلسه نفرستاد.

مزروعی تصریح کرد: برآیند اظهار نظرها به این شکل است که طیفی، مخالف برگزاری هر اجرایی در اماکن و ابنیه تاریخی هستند و بخش دیگر موافق هستند و تجویز می کنند، مخالفان مطلق اعتقاد دارند به دلیل نوع مصالح مصرفی در ابنیه تاریخ که از دوران صفویه به جا مانده نوع و کیفیت مرمت که در سال های گذشته انجام شده، این اماکن با شکنندگی و آسیب پذیری مواجه باشند و به همین دلیل باید احتیاط کرد و اجرای موسیقی و کنسرت در این مکان خودداری شود تا این اماکن اسیب نبینند. 

وی تاکید کرد : شدت طیف مخالفت در برگزاری موسیقی در اماکن مسقف بیشتر است، موافقان اجرا به صورت مشروط معتقدند به لحاظ هم پیوندی معماری و موسیقی نوع موسیقی که در این اماکن اجرا می شود باید با هویت و معماری بنا همخوانی داشته باشد، شرط دوم آنها این است که هنرمندانی که در این ابنیه موسیقی اجرا می کنند باید از نظر جایگاه هنری متناسب و هم سنگ ارزش و جایگاه بنا باشند.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در این جلسه مطرح شد که دستور العمل های شفافی در خصوص نوع اجرا در اماکن تاریخی تدوین شود که طبق قانون متولی این موضوع وزارت صنایع دستی و گردشگری است، و یا این دستور العمل ها از قبل تدوین شده است ولی به صورت شفاف اطلاع رسانی نشده یا تدوین نشده و دچار نواقص هستیم، چون در این جلسه نماینده میراث استان حضور نداشت پاسخ این سوال را دریافت نکردیم. 

وی تصریح کرد: همچنان باب گفتگو را باز نگه می‌داریم تا اگر میراث فرهنگی توضیحی دارد یا اینکه نشستی مدنظرشان بود بازهم با حضور صاحب نظران و ذی‌نفعان و فعالین این عرصه به صحبت می‌نشینیم تا به یک نتیجه قابل توجه و مثبت برسیم.