• 1399-11-05 18:05
  • کد محتوا:2070
سرمایه انسانی شهرداری مورد توجه ویژه قرار گیرد

رئیس کمسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است مسائلی همچون اصلاح ساختار سازمانی، تبدیل وضعیت کارکنان، توجه به رفاه و موارد مشابه دیگر که باعث افزایش رضایتمندی پرسنل و در نتیجه ارتقا بهره‌وری شهرداری اصفهان شهرداری می‌شود در دستورکار قرار گیرد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، امیراحمدزندآورصبح امروز (یکشنبه) در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: با اضافه شدن دو رام قطار به خط یک مترو شهر اصفهان سرفاصله قطارها از ۱۲ دقیقه به هشت دقیقه کاهش می یابد و باعث افزایش 30 هزار نفری ظرفیت این خط در روز می شود.

وی افزود: تامین مبلغ 300 میلیارد تومان برای خرید این دو رام قطار در شرایط اقتصادی کنونی و شیوع ویروس کرونا کار بسیار سختی بود که خوشبختانه به همت مدیریت شهری انجام پذیرفت و می بایست این اقدام بسیار پسندیده مورد تقدیر قرار گیرد، اما باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه هنوز هم خط یک مترو کاستی های بسیاری دارد و باید تا انتهای دوره پنجم شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری این موارد برطرف و خط یک مترو به صورت کامل تکمیل شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره نمایم موضوع اصلاح چارت سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته به آن است که با وجود پیگیری های انجام شده هنوز هم به نتیجه مشخصی نرسیده و در تعدادی از موارد اجرایی نشده است، این موضوع دلیل ایجاد نارضایتی در بین برخی از پرسنل محترم شهرداری اصفهان است.

زندآور تاکید کرد: برای چندمین بار به این نکته اشاره می کنم که مهمترین دارایی  شهرداری اصفهان و هر سازمان یا ارگان دیگری سرمایه های انسانی است و در جهت افزایش کارایی و اثربخشی می بایست این سرمایه سازمانی مورد توجه ویژه ای قرار گیرد، مسائلی همچون اصلاح ساختار سازمانی، تبدیل وضعیت کارکنان، توجه به رفاهیات و موارد مشابه دیگر باعث افزایش رضایتمندی پرسنل و در نتیجه ارتقاء بهروری شهرداری اصفهان می گردد.