• 1400-05-10 16:09
  • کد محتوا:52835
در چهار سال گذشته از مسئولیت در جهت منافع خود سوءاستفاده نکردم

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ما در دوره عدم قطعیت‌ها زندگی می‌کنیم و حق نداریم بدون کار کارشناسی موضوعی حساسی را با تأکید فراوان بیان کنیم.

ه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، شیرین طغیانی امروز (یکشنبه 10 مردادماه) در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان و در آخرین نطق میان دستور خود، با بیان اینکه در چهار سال گذشته سعی کردم از مسئولیت در جهت منافع خود، خانواده و دوستانم سوءاستفاده نکنم، اظهار کرد: نمی‌دانم تا چه اندازه در راه ادای مسئولیتم موفق بودم اما متعهد بودم امور مربوط به همه کسانی که مراجعه می‌کنند را بدون توجه به طبقه و گروه و هر آنچه می‌توانست باعث تمایز مردم از یکدیگر باشد پیگیری کنم.

وی افزود: گاهی یا موارد خواسته شده اصلاً در محدوده اختیارات و مسئولیت یک عضو شورا نبود یا درخواست‌ها خارج از قوانین و قواعد موجود بود که امکان ورود به آن وجود نداشت و این مسئله گاهی باعث ناراحتی و تکدر خاطر مراجعان می‌شد که امیدوارم قصور و کوتاهی اگر از طرف من بود مورد عفو و بخشش قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: هیچ کدامیک از برخوردهایی که به واسطه مسئولیتم در شورا باعث رنجش مدیران ارشد، میانی و بعضی از کارشناسان شهرداری اصفهان شد، حاصل نگاه و رویه شخصی نبوده و قطعاً در یک مسیر کاری قابل بررسی است اما جای دارد در این رابطه از همه این افراد درخواست حلالیت کنم.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته تعدادی از اعضای شورای پنجم با تعدادی از منتخبان شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم، گفت: در این جلسه این موضوع که در این دوره فساد، رانت، دلالی سهم بسیار بیشتری نسبت به دوره‌های قبل دارد، مورد تأکید فراوان قرار گرفت و بعضی معتقد بودند که در دوره‌های گذشته یا اصلاً نبوده یا اگر بوده تا این حد نبوده یا شکل آن متفاوت بوده است به طوری که دلالان خارج از محدوده شهرداری بودند ولی اکنون بعضاً خود کارکنان این وظیفه را برعهده گرفتند.

طغیانی با تاکید بر اینکه ما در دوره عدم قطعیت‌ها زندگی می‌کنیم و حق نداریم بدون کار کارشناسی موضوعی به این حساسی را با تأکید فراوان بیان کنیم، خاطرنشان کرد: گزارش‌های دریافتی یا از منابع خارج از شهرداری است که باید در مورد صحت این منابع تحقیق شود یا توسط بدنه شهرداری ارائه شده که این موضوع جای بحث و سوال دارد اما اگر چنین باشد به تعداد اندک احتمالی موجود از این افراد در بدنه شهرداری تأکید می‌کنم که حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد و خروجی این صحبت‌ها تنها می‌تواند یک ذهنیت عمومی برای مردم نسبت به خدمتگزاران صدیق خود در شهرداری داشته باشد که از مصادیق حق‌الناس است.

وی تاکید کرد: موارد مورد تأکید توسط کسانی نقل قول می‌شود که یا خود سال‌های زیادی در مدیریت شهری در ارکان ارشد مدیریتی خدمت می‌کردند یا حداقل یک دوره و بعضی بیشتر تا ۱۴ سال به عنوان عضو شورای شهر اصفهان منتخب مردم بودند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: مسلماً اگر فساد نهادینه در شهرداری باشد حاصل بی توجهی همین دوستان است زیرا اگر شرایط را رصد و نیروها را خوب تربیت می‌کردند اینگونه فساد سیستم را نگرفته بود وگرنه اگر سیستمی روی ریل حرکت کند با اتفاقات چهار سال اینگونه فاسد نمی‌شود.

وی ادامه داد: هیچکس قائل به نبودن تخلف در شهرداری نیست ولی در یک نمونه، در دوره‌ای پروانه‌ای در محل سابق کارخانه ریسباف در محدوده چهارباغ بالا با حجم ۴۲۰ تا ۳۰ هزار مترمربع با پیگیری و سکوت بعضی از این افراد تأیید شده است.

طغیانی اضافه کرد: همین پرونده و تخلفات ساری و جاری در آن و بی‌توجهی به مسائل شهر اصفهان و حقوق شهروندان برای یک قرن کافی است و به نظر می‌رسد این دوستان بهتر است حداقل در این رابطه اظهارنظر نکنند.

وی اظهار کرد: این صحبت‌ها به این معنا نیست که هیچ رانت و فساد وجود ندارد بلکه مبتنی بر این است که این موارد در دوره‌های گذشته هم بوده و اتفاقاً کسانی که سال‌ها در مدیریت شهری نقش در تربیت و ورود نیروها در سال‌های گذشته داشته‌اند باید پاسخگو باشند؛ از طرفی الصاق نسبتی خاص به یک جامعه عام در یک جامعه اسلامی اصلاً شایسته نیست.