• 1400-05-10 16:32
  • کد محتوا:52836
مدیریت شهری اصفهان نمره قابل قبولی می گیرد

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: پروژه‌های زیرساختی، حمل‌ونقلی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و طرح‌های فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی نمود کارنامه دوره پنجم است هرچند که تمام آن در برابر استحقاق مردم اصفهان کم و کوچک بوده و هست.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، مهدی مزروعی امروز (یکشنبه 10 مردادماه) در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با بیان اینکه در چهار سال گذشته اتفاقاتی افتاد که می‌توانست هر تیم مدیریتی را زمین‌گیر کند، اظهار کرد: جهش‌های تورمی که در برهه‌های مختلف، ارائه خدمات جاری و عمرانی را با مشکل مواجه می‌کرد، ناآرامی‌های اجتماعی که منجر به بروز خسارات به تأسیسات شهری شد و وقوع سیل‌ها و زلزله‌های متعدد در کشور که تأثیرات آن بر شهر اصفهان نیز اثر گذاشت و امکانات شهر را مصروف خود می‌کرد، بخشی از این اتفاقات بود.

وی با تاکید بر اینکه اثرات اقتصادی و اجتماعی کرونا بر زندگی افراد و مدیریت شهرها در دو سال گذشته مشخص است، افزود: هیچ کدامیک از این اتفاقات خلل و توقفی در امور جاری و توسعه‌ای شهر ایجاد نکرد و مدیریت شهری اصفهان نمره قابل قبولی در اداره امور جاری و برداشتن گام‌های بلند در حوزه پروژه‌های کوچک و بزرگ گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: پروژه‌های زیرساختی، حمل‌ونقلی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و طرح‌های فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی نمود این کارنامه است هرچند که تمام آن در برابر استحقاق مردم اصفهان کم و کوچک بوده و هست.

وی خطاب به مردم شهر اصفهان گفت: به عنوان یکی از منتخبان شما در انتخابات گذشته می‌گویم که آنچه انجام دادیم و البته به سختی انجام دادیم کوچک‌تر از مطالبات شما است زیرا انجام آن از ید و اختیار ما خارج بود.
مزروعی خاطرنشان کرد: مطالبات بزرگ‌تر مردم بی‌پاسخ ماند و همین امر باعث شد تا در انتخابات اخیر اکثریت آن‌ها از بین در خانه ماندن و حضور پای صندوق‌های رأی اولی را انتخاب کنند و شد آنچه شد با این حال از دولت و اعضای شورای شهر آینده می‌خواهیم که مطالبات و خدمت به مردم را در اولویت اقدامات خود قرار دهند