• 1400-06-25 16:12
  • کد محتوا:52949
 تمام دستگاه‌ها بر اجرای وظایف قانونی خود در قبال آسیب‌دیدگان اجتماعی پایبند باشند

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید در تعامل دستگاه‌های مختلف با ذی‌نفعان در زمینه آسیب‌های اجتماعی تصمیمات لازم گرفته شود؛ اگر ایجاد زیرساخت وظیفه قانونی شهرداری است آن را دنبال می‌کنیم.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور امروز (پنج‌شنبه 25 شهریورماه) در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از چند مرکز ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی این شهر، اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد بسیاری برای ساماندهی کارتن‌خواب‌ها و معتادان متجاهر فعال هستند اما گاهی استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و امکانات نمی‌شود.

وی افزود: مردم در این راه هزینه و کمک می‌کنند تا دیگر کارتن‌خواب در شهر وجود نداشته نباشد اما این هزینه‌ها و فعالیت زیادی در این راه صرف می‌شود و بازهم در شهر کارتن‌خواب وجود دارد. 

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: باید در تعامل دستگاه‌های مختلف با ذی‌نفعان در زمینه آسیب‌های اجتماعی تصمیمات لازم گرفته شود؛ اگر ایجاد زیرساخت وظیفه قانونی شهرداری است آن را دنبال می‌کنیم.

وی با تاکید بر لزوم پایبندی تمام دستگاه‌ها بر اجرای وظایف قانونی خود در قبال آسیب‌دیدگان اجتماعی، تصریح کرد: اگر قرار است مدیریت شهری در قالب کمیسیون ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر تنها بخشی از وظایف را به عهده بگیرد، به همان اندازه وظایف خود را انجام می‌دهیم.