• 1400-08-03 14:12
  • کد محتوا:53101
تشکیل جلسه هم‌اندیشی روسای کمیسیون عمران ادوار گذشته شورای اسلامی شهر اصفهان

جلسه هم‌اندیشی اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با روسای کمیسیون عمران ادوار گذشته شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، امروز دوشنبه سوم آبان ماه دهمین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان، میزبان روسای ادوار کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شورای اسلامی شهر اصفهان بودند.

در این جلسه محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: شورای اسلامی در دوره ششم به خصوص در کمیسیون عمران معماری و شهرسازی به جد از تجربیات گذشتگان استفاده خواهد کرد چراکه معتقد هستیم پیشرفت با استفاده از تجربیات گذشتگان برای شهر مهمی مثل اصفهان رقم خواهد خورد.

وی افزود: بی شک با یک برنامه‌ریزی درست در موضوعات تخصصی از نظر همه روسای گذشته این کمیسیون در دوره‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.

همچنین نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این جلسه اظهار بیان کرد: قطعا هیچ قوم و ملتی به دنبال محروم کردن خود از تجربیات گذشته نیست.

ابوالفضل قربانی گفت: در همه دوره‌های مدیریت شهری کار انجام شده است، اما کار نو و ماندگار برای شهر انجام نشده که ما در این دوره بایستی به دنبال ایجاد ظرفیتهای موثر و مانا باشیم.

وی افزود: محدوده شهر اصفهان باید مشخص شده و حداقل برای دو دهه ثابت بماند، اینگونه تکلیف و وضعیت هم برای برنامه ریزی مدیران و هم شهروندان مشخص خواهد بود.

همچنین در این جلسه رسول میرباقری رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: کمیسیون عمران معماری و شهرسازی در دوره ششم به تجربیات گذشته نیاز دارد و در این زمینه نیز سعی دارد که موضوعات مختلف را با مشورت به خصوص از افراد با تجربه پیش ببرد.
 

وی افزود: تاکید بر شهرسازی الکترونیک از ابتدای دوره ششم بیشتر شده است و ما معتقد هستیم که حرکت به سوی الکترونیکی شدن شهرسازی باعث افزایش اعتماد شهروندان و کاهش مشکلات و معضلات در مدیریت شهری شود.

انتهای پیام/