• 1400-08-05 11:43
  • کد محتوا:53110
دیدار رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با مدیرکل زندان‌ها و رییس ستاد عتبات استان

محمد نورصالحی، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در دیدار با مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان و رییس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان اصفهان بر افزایش تعاملات تاکید کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، محمد نورصالحی، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با جعفر عسگری، رییس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

بررسی زمینه‌های تعامل میان ستاد عتبات و عالیات استان با شورای اسلامی شهر در راستای اولویت‌های شورای ششم از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین علیرضا بابایی، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اصفهان با رییس شورای اسلامی شهر اصفهان دیدار کرد.

در این نشست درباره استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و نیز تعامل و همکاری میان این دو نهاد تبادل نظر شد.

انتهای پیام/