رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مادران وارسته شهدا می‌توانند الگویی از ایثار و گذشت برای زنان و دختران امروز جامعه باشند.

1399-11-05 17:03

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروز همگی باید تلاش کنیم جذب حداکثری و دفع حداقلی که توصیه امام(ره)،رهبری و سردار دل ها شهید سلیمانی است را بر گفتار و کردار خود حاکم کنیم.

1399-10-07 09:00