رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتخاب هرچه سریع‌تر مشاور جدید شهردار در امور ایثارگران لازم و ضروری است لذا از شهردار اصفهان تقاضا دارم که انتخاب فردی واجد شرایط را در این منصب در دستورکار قرار دهد.

1399-07-13 19:29

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: از شهرداران مناطق درخواست می‌کنم با بررسی نقاطی که امکان ایجاد پاتوق‌های سالمندان را دارند، نسبت به راه اندازی آن اقدام کرده و معاونت‌های فرهنگی نیز برنامه‌های متناسب با آن را دردستورکار داشته باشند که یقیناً اقدامی شایسته است.

1399-07-13 10:36

عضو شورای اسلامی شهر گفت:  پاسخ های ارائه شده توسط شهردار به تذکر قانونی که در صجع علنی شورا عنوان کرده ام، برایم قانع کننده نبوده است.

1399-06-23 17:00

شهردار اصفهان گفت:  تیمی تشکیل شود که برادران و دامادها و ... چگونه وارد شهرداری شده اند را بررسی و شفاف همه مردم بدانند.

1399-06-16 09:59

عضو شورای اسلامی شهر گفت: ما اصلاح‌طلبان شعار دادیم که "رویایی برای اصفهان داریم" و بر توجه به جوانان و بانوان هنگام انتخابات تاکید کردیم؛ نمی‌شود فقط حرف زد و با عمل خود شعارهایی که می‌دهیم را نشان ندهیم.

1399-05-19 12:46

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان پیشنهاد کرد نسبت به مذاکره با مالک قانونی خانه هنرمندان، به منظور تملک و در صورت حصول نتیجه نسبت به واگذاری حق انتفاع دائمی محل به هنرمندان با حفظ مالکیت شهرداری اقدام شود.

1399-05-12 17:41

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهردار اصفهان با ۱۳ رای انتخاب شده است، البته که در اجرای کار اختلاف سلیقه ای وجود دارد، اما در اجرا آنچه می خواستیم شاید کامل محقق نشده است، چرا که ما از آقای نوروزی انتظارات بالاتری داشتیم.

1399-02-25 13:40