رئیس شورای اسلامی شهر گفت: شهرداری اصفهان با فعالیت ها و اقدامات زیربنایی که داشته در بخش فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  ۲۰۰ مجموعه فرهنگی اجتماعی و ورزشی ایجاد کرده است و با هزار نیروی انسانی در این عرصه ها فعالیت های زیادی انجام می دهد. 

1399-11-19 09:43

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر گفت: عدم توازن در نظام حقوقی خانواده منجر می شود تا در صورت بروز اختلاف نظر بین زوجین، مردان از حقوق مختلف خود در جهت تحکیم سلطه و اعمال نظرات خود بیشتر بهره بجویند و این زمینه ساز دلسردی و نارضایتی زنان در زندگی می شود

1399-11-12 10:47

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان گفت: حذف سازمان حفاظت از محیط زیست از روند استعلام در مراحل احداث و بهره برداری واحدهای شهرکهای صنعتی، به معنای زدن مهر تکمیل فاجعه بر هوای به شدت ناپاک این روزهای اصفهان است.

1399-11-05 15:31
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شوراهای شهر پارلمان‌های محلی و شهری هستند اما مناسبات سیاسی در آنها دخیل است بنابراین در ابتدا باید این سد ذهنی را از میان برداشت زیرا کار سیاسی کردن نه به معنای سیاست زدگی یا سیاسی بازی و نگرش و برداشت منفی داشتن است بلکه به معنای سیاست ورزی است.
1399-10-20 12:30
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید بپذیریم در شرایط خاصی قرار داریم زیرا از یک سو با شیوع کرونا مواجه هستیم و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی، آلودگی هوا و خشکی زاینده‌رود را پیش‌رو داریم و اگر غفلت کنیم آسیب‌های زیادی را برای مردم همراه خواهد داشت.
1399-10-14 16:23

شهردار اصفهان گفت: هنگام مواجه با مشکلاتی چون آلودگی هوا وقتی باید برای مردم کاری انجام داد و دست آنها را بگیریم، برخی افراد پشت مردم را خالی می‌کنند و مترو و تراموا را هدف قرار می‌دهند، اما لازم است سیاستی که باید برای رهایی شهر از چنگال آلودگی و ترافیک در پیش گرفته شود، تداوم یابد.

1399-10-07 13:56

با استعفای فریده روشن، مهدی مزروعی عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر اصفهان از طرف اعضای شورا به عنوان منشی دوم و سخنگو به عضویت هئیت رئيسه شورا شهر انتخاب شد.

1399-08-11 16:47

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از شخص شهردار درخواست تشکیل ستاد بحران آب را قبل از ورود به فصل تابستان دارم تا با شرایط مطلوبی آماده مواجهه با بحران احتمالی و ۱۱۰ روزه کم‌آبی باشیم.

1399-03-11 12:28

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ساماندهی نیروها و رفع تبعیض در میان شرکت‌ها و سازمان‌ها همواره مورد توجه شورا بوده و در حد توان پیگیر این موضوع بوده‌ایم بنابراین اگر تبعیضی در این رابطه احساس می‌شود، لازم است با ذکر دلیل به نام بنده به دبیرخانه شورای شهر گزارش شود.

1399-03-02 12:05