نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان، اصفهان است برای این شهر باید بزرگ نگاه کرد باید بزرگ اندیشید و درست اقدام کرد و اگر غیر از این باشد، همه آن کسانی که مسئولیت دارند به این شهر خیانت کرده‌اند.

1399-11-02 12:22

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان تنها شهری است که با استفاده از درآمد خود اقدام به ساخت رینگ حفاظتی کرده و باید مانند دیگر شهرها به دلیل آنکه مردم تمام شهرهای کشور از پروژه بهره‌مند می‌شوند، بودجه ملی دریافت کند.

1399-07-13 17:53

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح ساماندهی و بهبود نقش نظارتی شورا که از هفته گذشته تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده بر عملکرد شرکت‌های وابسته و تابع شهرداری اصفهان نظارت دارد و با نظارت صحیح می‌توان عملکرد شرکت‌ها را پایش کرد.

1399-06-05 12:49

سرکنسول سفارت روسیه در اصفهان با حضور در ساختمان شورای اسلامی شهر پیام تبریک ویاچسلاو ماکاروف رئیس پارلمان سن پترزبوک برای انتخاب مجدد علیرضا نصراصفهانی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر را به وی ابلاغ کرد.

1399-05-29 16:13

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از معدود امکانات که در اختیار هنرمندان شهر اصفهان قرار داشته همین خانه هنرمندان بود که با توجه به رای صادر شده فعلا این خانه از ید حوزه هنری خارج شده است.

1399-05-12 18:11
1398-03-11 10:02