رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر گفت: دانشگاه علمی کاربردی شهرداری‌های اصفهان توانایی ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز مدیریت شهری را داشت اما اکنون در شرایط مناسبی به سرنمی‌برد، از شهردار و استاندار اصفهان توقع مداخله در وضعیت این دانشگاه را داریم تا بار دیگر به پویایی و نشاط لازم رسیده و بتواند توانمندسازی مدیریت شهری را در قالب یک مرکز آکادمیک دنبال کند.

1399-07-06 16:44

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: چگونه است که وزارت علوم دانشگاه ها را به صورت مجازی برگزار می کند، اما آموزش و پرورش بر حضوری بودن تعلیم اصرار دارد این درحالی است که دانشجو بر روی خود مدیریت دارد، اما کودک مدیریت کافی بر روی خود ندارد.

1399-06-16 11:17

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی بخشی از اقدامات مقابله‌ای با آلودگی هوا بوده و برای رفع این معضل نیاز به همراهی مردم داریم و شبکه‌های محلی این همراهی را محقق خواهند کرد

1399-05-28 11:48

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر گفت: علی‌رقم استقبال خوب از پرتکل‌های بهداشتی، اما برخی از دستگاه ها از جمله شهرداری اقدام  به برگزاری کلاس ها و برنامه های تجمعی می کنند و این مقداری نگران کننده است این درحالی است که ما باید به عنوان مجری در حوزه های عمل الگو باشیم و از مردم بخواهیم که این کار را انجام دهند.

1399-04-29 15:19

صفحه‌ها