این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است بنا به سوگندی که بعنوان اعضای شورا در آغاز هردوره  در برابر کلام الله مجید مبنی بر تلاش در جهت حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایف و خدمت به مردم یاد می کنیم، در مقابل کج سلیقه گی ها و سوء مدیریت های فاحش مماشات نداشته و در مسیر صرفه و صلاح شهر و شهروندان حرکت کنیم. 

1399-05-26 22:57

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در شرایطی که امکان تجمع فیزیکی برای بیان خدمات شهری و پروژه‌های افتتاح شده و آغاز به کار عملیات اجرایی و فراهم کردن برنامه‌های تفریحی، فرهنگی و شاد فراهم نیست آگاهی رسانی به شهروندان از هر طریق ممکن باید در اولویت باشد، از پتانسیل‌های موجود در رفع نقیصه اطلاع‌رسانی بهره‌مند شده و تمامی شهروندان را از اقدامات شهرداری به نحو شایسته مطلع کرد.

1399-05-26 22:48

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: از جمعه حال و هوای شهر اصفهان محرمی خواهد شد و در این شرایط و وضعیت خاص همه دست‌اندرکاران باید به گونه ای برگزاری عزاداری ها را دنبال کنند که سلامت مردم در اولویت باشد و سلامت عزاداران باید دارای اهمیت باشد.

1399-05-26 09:14