رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان گفت: اگر به مزیت‌های محور نوآوری شهر، گذرهای نوآوری و فرهنگی که شهرداری در مجاورت آن احداث می‌کند اضافه شود پدیده‌ای در شهر ایجاد خواهد شد که اصفهان را از سایر مناطق نوآوری دنیا متمایز می‌کند.

1400-01-22 17:32

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:  باید چند رویداد و مجری آن مشخص شود تا حضور اصفهان در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراموش نشود، هرچند سرمایه‌گذاری اصفهان در پروژه کوالالامپور را از یاد نمی‌بریم اما حضور در کشورهای منطقه هزینه‌های کمتری دارد و بهتر است احیای صادرات و سرمایه‌گذاری از بازار این کشورها شروع شود.

1399-08-18 22:32

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اکنون توسط گروه‌های بزرگ مردم از  پویش نه به پلاستیک استقبال شده و آنان این فرهنگ را ترویج می‌کنند که نیاز است مدیریت شهری نیز به ترویج این فرهنگ کمک کند.

1399-05-26 11:14