رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر گفت: یکی از افتخارات شهرداری این است که یک فضای مرده شهری را به منشأ ایده‌های خوب تبدیل کرده است

1399-11-27 11:36

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ابزارهایی که برای هوشمند شدن شهر نیاز است باید به روز باشد تا بتوان با حل مشکلات به درجات بالای هوشمندی در شهر رسید، یکی از ویژگی‌های شهر هوشمند استفاده مناسب از وقت و زمان است، برای هوشمندسازی شهر در زمینه کنترل و مدیریت ترافیک نیز باید مواردی را اصلاح کرد.

1399-10-24 13:40

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گام برداشتن به سمت ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند سبب ارتقای زندگی شهروندان و مدیریت شهر می‌شود، ما دنبال تحقق شهر، شهروند و شهرداری هوشمند هستیم.

1399-06-25 20:50