رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است تا پایان فروردین‌ماه که فصل ایجاد و توسعه فضای سبز است، گام‌های مؤثری برای ارتقای کیفیت فضای سبز برداشته شده و واکاری درختان و گیاهان خشک شده عرصه‌های فضای سبز مورد توجه باشد و امسال، سال بازآفرینی فضاهای سبز نامیده شود.

1399-08-11 18:18

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تأمین حقابه زاینده رود را وظیفه دولت می‌دانیم هرچند پیگیری‌هایی از سوی استانداری انجام شده اما باید دید در آینده این مهم به کجا می‌رسد.

1399-07-06 17:51

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر گفت: دانشگاه علمی کاربردی شهرداری‌های اصفهان توانایی ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز مدیریت شهری را داشت اما اکنون در شرایط مناسبی به سرنمی‌برد، از شهردار و استاندار اصفهان توقع مداخله در وضعیت این دانشگاه را داریم تا بار دیگر به پویایی و نشاط لازم رسیده و بتواند توانمندسازی مدیریت شهری را در قالب یک مرکز آکادمیک دنبال کند.

1399-07-06 16:44