نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان تنها شهری است که با استفاده از درآمد خود اقدام به ساخت رینگ حفاظتی کرده و باید مانند دیگر شهرها به دلیل آنکه مردم تمام شهرهای کشور از پروژه بهره‌مند می‌شوند، بودجه ملی دریافت کند.

1399-07-13 17:53