رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نمایشگاه بزرگ اصفهان در هفته‌ای که گذشت علی رغم وجود همه محدودیت‌ها و ملاحظات در زمان اجرای پروژه، با حضور حداقلی مسئولان بهره‌برداری شد تا برگ زرین دیگری به اوراق پرافتخار اصفهان، کلانشهری که در همه امور پیشتاز است، باشد.

1399-08-18 10:18