رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مرکز با توجه به گستردگی و تنوع خدماتی که به شهروندان، نهادهای امنیتی، استانداری، پلیس راهور، اورژانس، آتش نشانی، سازمان ها، دانشگاه ها و ... ارائه می کند همواره به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک محسوب شده و نقش زیادی در بهبود شرایط ترافیکی شهر ایفا می کند

1399-09-09 17:47

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هر سازمان وابسته به شهرداری قبل از اجرای هر مصوبه، با استفاده از کارشناسان حقوقی آن را بررسی کنند تا در آینده مشکلات ایجاد نشود.

1399-08-19 08:00