عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید برای دریافت سهم آلایندگی شهر از بودجه ملی و استانی در جهت رفع مشکلات زیست محیطی، تجدیدنظر شود

1399-09-30 15:04