رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسیر تراموا اصفهان حدود ۱۶ کیلومتر پیش‌بینی شده که خط اول آن در خیابان امام خمینی و خط دیگر از میدان جمهوری تا میدان آزادی خواهد بود.

1399-11-23 16:31

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای اولین بار است که مناظره مکتوب در حوزه‌های شهری کشور اتفاق می‌افتد و امیدواریم این اقدام تبدیل به یک سنت در شهرها شود زیرا ادعاهای مطرح شده در مناظره مکتوب، ثبت و ضبط شده و مستندات مورد ادعا نیز ضمیمه آن خواهد شد.

1399-11-19 16:53

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سیستم حمل و نقل تراموا، در شهرهای ایران سیستمی نوظهور محسوب می‌شود و راه اندازی یک مسیر ۱۰ کیلومتری از آن نیازمند صرف هزینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات تجهیزات و صرف منابع مالی و اقتصادی شهر و کشور در سال‌های متمادی آینده است

1399-10-07 11:58