رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در تلاش هستیم که تا پایان سال حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت برقی را وارد چرخه حمل و نقل کنیم و برای این کار یک همکاری همه جانبه نیاز است.

1399-10-10 11:34