رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همسو شدن مدیریت مناطق و ارائه پاسخ های شفاف به افراد معترض نقش مهمی در پیشرفت مسیرهای دوچرخه دارد.

1399-11-19 16:59

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: اگر مردم ولی‌نعمت ما هستند و می‌پنداریم آن‌ها اربابان رجوع هستند، نگاه مدیران به مردم نیز باید همانند ارباب باشد؛ امروز مردم گرفتاری‌های زیادی دارند و از لحاظ روحی و روانی آرامش چندانی ندارند و فشار اقتصادی بر روی آنها تحمیل شده است بنابراین باید در مواجهه با آن‌ها صبوری بیشتری به خرج داده و پاسخگوی مطالباتشان باشیم.

1399-11-05 10:29

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نباید با نادیده گرفتن همه زحماتی که در این سال‌ها کشیده شده است، صرفاً به علت طولانی شدن زمان چند پروژه خاص، شهرداری را به ناکارآمدی و ناتوانی متهم کرد

1399-10-21 15:40