رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رسیدگی نکردن به مطالبات کارکنان موجب می‌شود آنها از کار خود دلزده شوند؛ بدین سبب لازم است با شفاف سازی در این زمینه، گزارشی از سوی معاون فرهنگی شهردار اصفهان در اختیار شورا قرار گیرد.

1399-12-10 22:52

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در بودجه به نقاط تمرکز اصفهان ۱۴۰۵ و تمامی نیازهای شهروندان به خصوص کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، تکمیل پروژه‌های ناتمام و روان سازی ترافیک توجه جدی شده است

1399-12-10 16:20

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در گذشته تبعیض‌هایی بین کارمندان رسمی و قراردادی و شرکتی وجود داشته که با همت و پیگیری شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان این نوع تبعیض‌ها مرتفع شده است؛ همچنین باید در نظر داشت تا امکانات و شرایطی را که می‌توان برای بازنشستگان این سازمان‌ها و شرکت‌ها فراهم شود بدون هیچ‌گونه ممانعت و تعللی ارائه شود.

1399-11-07 11:38