رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از راههای رسیدن به شرایط بین‌المللی و داخلی مطلوب، این است که از هر نوع تقسیم‌بندی مردم در داخل کشور و ایجاد مانع برای مشارکت آحاد مردم در تعیین سرنوشت خود به شدت پرهیز کنیم یکی از این موارد است.

1399-11-12 18:11