رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در سبد هزینه‌های ساخت‌وساز تنها حدود چهار تا هفت درصد از پولی که افراد می‌پردازند به شهرداری تعلق می‌گیرد و حدود ۹۳ درصد از این هزینه‌ها مواردی است که در جریان ساخت و ساز ناگزیر به پرداخت آن هستند.

1399-11-15 12:41