رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سه ماه پیش از ورود به انتخابات بود که در همین میکروفن های شورا اعلام شد که ما ماموریت داریم که با صلابت تا روزهای پایانی کارها را به پیش ببریم و امروز هم اعلام می‌کنیم که تا پایان روز ماموریت و مسئولیت این کار استمرار خواهد داشت.

1400-05-03 12:37