عضو شورای اسلامی شهر گفت: شهر زیست پذیر شهری است که در همه ابعاد فضای سبز، نظافت، دفع زباله، ایمنی، تسهیل و مناسب‌سازی رفت و آمد شهروندان، ایجاد امکانات فرهنگی و مسیر دوچرخه شرایط لازم را فراهم کند و این رویکرد به‌طور تمام عیار در اصفهان دنبال می‌شود.

1399-12-05 23:11

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نمایندگان مجلس به جای تقابل، در یک صف با دولت تعامل داشته باشند و با هدف حل مشکل جامعه، بودجه را به سمتی هدایت کنند که اقشار ضعیف در شرایط سخت تورمی با مشکل جدید معیشتی روبه‌رو نشوند و این امر تنها با تعامل و تجدیدنظر در نرخ ارز به‌ویژه برای تأمین کالاهای اساسی محقق خواهد شد.

1399-11-05 18:17

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید برای دریافت سهم آلایندگی شهر از بودجه ملی و استانی در جهت رفع مشکلات زیست محیطی، تجدیدنظر شود

1399-09-30 15:04

عضو شواری اسلامی شهر گفت:  نیاز است شرایط برای برخی از اقشار به نحوی فراهم شود که آن‌ها از تخفیف و تسهیلات لازم در تعیین نرخ کرایه اتوبوس‌ها به‌ویژه زمان‌های غیر پیک بهره‌مند شوند.

1399-06-23 18:20

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گفت: نیاز است تمام پرسنل شهرداری در این شرایط سخت حقوق و مزایای خود را سر موقع دریافت کنند و پرداخت‌ها در قراردادی رسمی، پیمانی، شرکتی و حجمی، به صورت هماهنگ انجام شود تا عامل نارضایتی کارکنان نباشد.

1399-04-29 18:25