رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دو تیم فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان را به قطب فوتبال کشور کرده بودند خبرهای خوبی از این دو تیم به گوش نمی رسد، ذوب آهن وضعیت ناگوارتری دارد و مردم اصفهان تیمهایشان را در صدر جدول می خواهند و اصلا حضور در قعر جدول شأن و جایگاه این تیم نیست.

1399-05-05 10:07