رئیس شورای اسلامی شهر گفت: برنامه‌های پنج ساله بعد از تدوین در اختیار تمام سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرد و همه می‌دانند که طی این برنامه پنج ساله قرار است در شهر توسط مدیریت شهری چه اتفاقاتی رقم بخورد، بنابراین تمام برنامه‌های خود را هماهنگ با آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

1399-09-05 13:08

مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان گفت: بیش از ۳ هزار باشگاه ورزشی و بیش از ۳۰ هزار نفر که از طریق ورزش معیشت داشتند با شیوع کرونا دچار مشکل شده اند و این روزها دغدغه تأمین مایحتاج زندگیشان را دارند.

1399-07-27 17:18

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:  برای توسعه شهر اصفهان نگاه هایی به اطراف شهر داریم مثل توسعه اطراف سپاهان شهر و شهید کشوری شاید نگاه مدیریت شهری در آینده به این طرح ها باشد البته این توسعه نیازمند نگاه بلند مدت است. 

1399-07-13 11:23

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: در دوران کرونا برخی از کارگاه به خصوص نساجی تولید ماسک را استارت زدیم ، در سیستم آموزشی آموزش های مجازی را با کیفیت بالا ارائه کردیم.

1399-05-05 11:12