عنوانشماره ثبتشناسه نامهتاریخ ثبت نامهوضعیتدوره - سالنتیجه
 لایحه شماره 5477‏/00‏/س مورخ 10‏/5‏/1400 پیشنهاد ارائه خدمات رفاهی به پرسنل شهرداری اصفهان توسط موسسه خیریه مهر امام جعفر صادق (علیه السلام) با اهداء مبلغ بیست میلیارد ریال به موسسه مذکور جهت توسعه فعالیت های فرهنگی28/00/194788127481400/06/30در انتظار سپری شدن مهلت قانونی کمیته انطباقدوره پنجم-سال چهارمرد شده
انتخاب آقایان سامع و فلاح به عنوان عضو کمیسیون های اول و دوم بند 20 ماده 55 قانون شهرداری28/00/195988127651400/06/29صدور مصوبه (مرحله پایانی مصوبه قانونی)دوره ششم-سال اولتایید
لایحه شماره 6665‏/00‏/س مورخ 14‏/6‏/1400 (با قید یک فوریت مصوب شده) پیشنهاد اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... در خصوص تعداد سه پلاک واقع شده در احداث رینگ چهارم حفاظتی خیابان خاتون آباد، مقابل کارخانه آجر عالی28/00/188987999591400/06/25در انتظار سپری شدن مهلت قانونی کمیته انطباقدوره ششم-سال اولتایید
لایحه شماره 00/6637/س مورخ 1400/6/13 پیشنهاد برداشت مبلغ دویست میلیارد ریال از حساب درآمدهای تراکم آتش نشانی به عنوان قرض­ الحسنه جهت تامین هزینه های جاری این سازمان و تامین آن از محل کمک بودجه مصوب سال 1400 به سازمان مذکور (به صورت غیرنقدی) 28/00/187487999771400/06/24در انتظار سپری شدن مهلت قانونی کمیته انطباقدوره ششم-سال اولتایید مشروط
لایحه پیشنهادی شماره 00/5241/س مورخ 1400/5/5 پیشنهاد نامگذاریهای دو خیابان، دو میدان، پنج پل، یک چهارراه، یک بوستان، یک مجموعه فرهنگی ورزشی، یک ورزشگاه، یک پارکینگ و یک کوچه28/00/179087887111400/06/17صدور مصوبه (مرحله پایانی مصوبه قانونی)دوره پنجم-سال چهارممسکوت
لایحه شماره 00/6135/س مورخ 1400/5/31 بهمراه توافقنامه مورخ 1400/2/6 بین منطقه 3 شهرداری با آقای امیر گلاب بخش و شرکاء در آزادسازی چهاردانگ از یک قطعه زمین با مساحت 158/14 متر مربع در طرح بدنه سازی شرق چهارباغ،‌ کوچه فتحیه به ارزش 47.442.000.000 ریال28/00/178987887141400/06/17صدور مصوبه (مرحله پایانی مصوبه قانونی)دوره ششم-سال اولتایید
لایحه شماره 00/6253/س مورخ 1400/6/2به همراه توافقنامه مورخ 1400/3/10 منطقه 15 شهرداری با آقای محمدعلی میرزایی و شریک در آزادسازی قسمتی از یک باب کارگاه در طرح رینگ چهارم حفاظتی، خیابان خاتون آباد ، بعد از جاده پی وی سی به بهای 51.070.005.000ریال28/00/179187888041400/06/17صدور مصوبه (مرحله پایانی مصوبه قانونی)دوره ششم-سال اولتایید
لایحه شماره 00/6077/س مورخ 1400/5/24 به همراه توافقنامه مورخ 1400/3/8 منطقه هفت شهرداری با آقای سید عبدالحمید موسوی درخصوص دریافت بخشی از بدهی مشارالیه به شهرداری با واگذاری یک واحد آپارتمان در خیابان کاوه کوی قدس، به بهای 38.285.050.000 ریال28/00/178787888461400/06/17صدور مصوبه (مرحله پایانی مصوبه قانونی)دوره ششم-سال اولتایید
لایحه شماره 00/6118/س مورخ 1400/5/31 پیشنهاد اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز ... در مورد تعداد 12 پلاک واقع شده در مسیر خیابان شهید احمدی 28/00/179787887451400/06/17صدور مصوبه (مرحله پایانی مصوبه قانونی)دوره ششم-سال اولتایید مشروط
لایحه شماره 00/6252/س مورخ 1400/6/2 توافقنامه بین منطقه 10 شهرداری با آقای جهانبخش محمدی در آزادسازی یک باب منزل مسکونی در طرح تعریض خیابان تالار،‌ در ازای واگذاری دو قطعه ملک با کاربری مسکونی به بهای کل 30.772.320.000 ریال به نامبرده 28/00/179287887441400/06/17صدور مصوبه (مرحله پایانی مصوبه قانونی)دوره ششم-سال اولتایید

صفحه‌ها

عنوانگروهشماره ثبتشماره نامه واردهتاریخ نامه ی واردهموضوع
ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر قدس، شهریار،هشتگردآرای دیوان عدالت اداری113/96/81265 تا 12671395/11/26عوارض سوخت
اختصاص 65% از اراضی به فضای عمومیآرای دیوان عدالت اداری113/96/213514481395/12/17اراضی
صدور پروانه قبل از تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده 5آرای دیوان عدالت اداری113/96/912971395/12/03صدور مجوز
چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهرانآرای دیوان عدالت اداری113/96/1912321395/11/19تبلیغات محیطی
اخذ عوارض از اراضی محصور و غیرمحصور رها شدهآرای دیوان عدالت اداری113/96/17301309 تا 13101395/12/10عوارض اراضی
تعیین عوارض بر اراضی و املاک بلا استفاده و خالی و متروکهآرای دیوان عدالت اداری113/96/173113081395/12/10تعیین عوارض اراضی و املاک بلااستفاده
تعیین عوارض تغییر کاربری اراضیآرای دیوان عدالت اداری113/96/215814451395/12/17تعیین عوارض
دریافت رایگان اراضی اشخاص تحت عنوان عوارض بابت تغییر کاربری آرای دیوان عدالت اداری113/96/221714441395/12/17اراضی اشخاص در شهر شاندیز
برقراری عوارض ناشی از خدمات حمل بار آرای دیوان عدالت اداری113/96/224113531395/12/17عوارض خدمات حمل بار
وضع تعرفه خدمات مهندسیآرای دیوان عدالت اداری113/96/2825841396/03/12تعرفه

صفحه‌ها

عنوانشماره ثبتشناسه نامهتاریخ ثبت نامهوضعیتدوره - سالنتیجه