• 1399-01-26 14:57
  • کد محتوا:1546
ترس و اضطراب دو عامل کاهش ایمنی بدن هستند

رئیسکمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر: برای بازی سپاهان و پرسپولیس پیشنهاد ما این است که بازی را روزهای آینده موکول کنند تا در حق این تیم اصفهانی اجحاف نشود.

  به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش محمدی در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: ویروس کرونا همچون ویروس های دیگر خطرناک است، نوع اطلاع رسانی که ویروس کرونا را غیر قابل درمان و کشنده مطرح می‌کند موجب استرس در میان مردم شده است. ویروس کرونا در ذات خود کشنده نیست و فقط در بیماران با زمینه بیماری احتمال مرگ را افزایش می‌دهد.

وی افزود: ترس و اضطراب دو عامل کاهش ایمنی بدن هستند، فراموش نکنیم باید در این شرایط ضمن حفظ امید مردم باید به دستورات پزشکی عمل کنیم و نباید اضطراب بی جایی ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست خاطرنشان کرد: برای بازی سپاهان و پرسپولیس پیشنهاد ما این است که بازی را روزهای آینده موکول کنند تا در حق این تیم اصفهانی اجحاف نشود.