• 1399-02-07 10:17
  • کد محتوا:1588
باید از مدیریت شهری در زمینه مقابله با کرونا تشکر کرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: این بیماری هزینه های سنگینی را به علوم پزشکی وارد کرد که تا این لحظه ۲۸ میلیارد تومان به دانشگاه کمک شد و ۸ میلیارد برای اقلام مصرف شد

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان ، طاهره چنگیز صبح امروز - یکشنبه 7 اردیبهشت - در یکصدوبیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: امروز آخرین روز هفته سلامت است. ما امسال فصل سلامت داشته ایم و امیدوارم این موضوع پایان خرداد تمام شود هرچند تا تولید واکسن یعنی یکسال دیگر باید منتظر بمانیم.

وی افزود : تعداد نمونه های مثبت بیماران سرپایی و بستری در حال کاهش است و به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است، این اتفاق هم به علت کاهش مواردی است که میگیریم و هم مواردی است که مبتلا نیستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: از امروز بیمارستان های محیطی را در حال پاک سازی هستیم و بیمارستان های مرجعی را در این زمینه در نظر گرفته ایم.

چنگیز ادامه داد: بیماری کرونا و همه گیری آن یک اتفاق جدید برای کشور بود و طی ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است،  راه انتقال این ویروس نیز نیازمند مداخلاتی بود که باید انجام می شد.

وی با اشاره به اینکه ایران یکی از نمونه های همگرایی و همراهی همه ارگان ها را به نمایش گذاشت، گفت: باید از مدیریت شهری در زمینه مقابله با کرونا تشکر کرد چرا  که بسیار خوب در میدان حاضر شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: این بیماری هزینه های سنگینی را به علوم پزشکی وارد کرد که تا این لحظه ۲۸ میلیارد تومان به دانشگاه کمک شد و ۸ میلیارد برای اقلام مصرف شد، هفته ای ۵ میلیارد تومان هزینه اقلام مصرفی برای مراکز درمانی استان بوده است .

چنگیز خاطرنشان کرد: موضوع فضاهای عمومی و پارک ها و بازگشایی آنها موجب افزایش رفتارهای مخاطره آمیز شده است به خصوص مصرف قلیان های مشترک در پارک ها است که متاسفانه این موضوع پس از بازگشایی پارک ها رخ داده است.

وی گفت: جمع بیماران کرونایی بستری شده بیش از ۱۲ هزار نفر بوده است که اکثر آنها در بیمارستان های شهر اصفهان بستری بوده اند.