• 1399-02-07 16:51
  • کد محتوا:1592
نگران حق و حقوق شهروندان هستم

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گفت: حرف واسطه گر و دلال بیش از حرف شهردار و اعضای شورا در برخی سازمان ها و نهادهای شهرداری پذیرش دارد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، پورمحمد شریعتی نیا نایب رئیس شورای اسلامی شهر، صبح امرروز - یکشنبه 7 اردیبهست ماه - دریکصدوبیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد:خبرهای خوبی در رابطه دلالان و واسطه گران با مدیران میانی به گوش نمی رسد و این پاکدستی اصلاح طلبان را خدشه دار کرده است و نگران حق و حقوق شهروندان هستم.

وی با طرح ضرب المثل آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی عنوان داشت: شهردار اصفهان با این همه نیروی بازرسی که وجود دارد، چرا به چنین تخلفاتی وارد نمی شوند؟ حرف واسطه گر و دلال بیش از حرف شهردار و اعضای شورا در برخی سازمان ها و نهادهای شهرداری پذیرش دارد.

شریعتی نیا ادامه داد: حق و حقوق مردم نباید پایمال شود و حق کارمندان شریف نباید نادیده گرفته شود، این انگل ها حق شهر را می‌خورند و حق کارمندان پاکدست را پایمال می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این موارد، اطلاعاتی است که به بنده رسیده است و اگر به قطعیت برسم تک تکش را به مردم گزارش می کنم، من با میثاقی که با همفکرانم دارم و با عهدی که با شهدا بسته ام در برابر این بی قانونی های احتمالی محکم می ایستم.