• 1399-02-09 15:28
  • کد محتوا:1598
انقلاب و تداوم آن، مدیون خون شهدا است

رئیس کمیسیون پایش، پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این انقلاب و تداوم انقلاب مدیون خون شهدا است.

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شورای اسلامی شهر، فتح الله معین صبح امروز - سه شنبه - با حضور در گلستان شهدا و پس از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در روز شوراها، اظهار کرد: امروز سالروز تاریخی فرمان امام(ره) در به به شوراهای انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل شوراها است که در این فرمان دستور بر این است که  جهت اداره امور مناطق مختلف کشور اقدام شود.

وی با بیان اینکه این انقلاب و تداوم انقلاب مدیون خون شهدا است، ادامه داد: امروز اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان تصمیم گرفتند برای اینکه تبرکی و نیروی جدیدی باشد سالروز صدور این فرمان را با زیارت قبور شهدای عزیز اصفهان شروع کنیم.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این حضور اید تجدید بیعتی باشد با شهدای عزیز که همه تداوم دهنده راه شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی باشیم.