• 1399-02-14 13:39
  • کد محتوا:1605
به علت شیوع کرونا درآمد حداقل دو ماه ماهه اول سال، یک ششم بودجه محقق نمی شود

رییس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سال گذشته شهردار اصفهان قول دادند در زمینه بهسازی و بهبود آسفالت شرایط در این زمینه بهتر شود اما متاسفانه عدم هماهنگی و نبود استاندارد سازی ساماندهی خوبی صورت نگرفته و شهردار اصفهان به مناطق ۱۵ گانه شهری دستور ویژه بدهند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، عباسعلی جوادی صبح امروز - یکشنبه - در یکصدو بیست و یکمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد : حتما اطلاع دارید که اصفهان یکی از شهرهایی است که از نظر نظافت شهری در رده‌های بالای کشور قرار دارد و این به همت کارکنان و پاکبانان شریف خدمات شهری شهرداری اصفهان صورت می گیرد.

وی افزود: همه همکاران می‌دانند که به علت شیوع کرونا درآمد حداقل دو ماه ماهه اول سال ۹۹ یک ششم بودجه محقق نمی شود، این دلیل آن نیست که نظافت ازمایش تحت تأثیر قرار گیرد.

رییس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: تقلیل روز و کاهش تعطیلات کاری کارمندان و کارگران خدمات شهری و کاهش حضور کارگران تنظیف معابر و کاهش شیفت کاری حذف حق شیفت و کاهش کار ۲۹ کارگر به بهانه کاهش هزینه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باعث کاهش بهداشت عمومی و نظافت عمومی و به دنبال آن خدای را که بیماری‌های دیگر خواهد شد.

جوادی اضافه کرد: سال گذشته شهردار اصفهان قول دادند در زمینه بهسازی و بهبود آسفالت شرایط در این زمینه بهتر شود اما متاسفانه عدم هماهنگی و نبود استاندارد سازی ساماندهی خوبی صورت نگرفته و شهردار اصفهان به مناطق ۱۵ گانه شهری دستور ویژه بدهند.