• 1399-02-14 13:52
  • کد محتوا:1606
از آسیب به روح وحدت و همدلی هیچ سودی نخواهیم برد

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: انسجام و اتحاد و وحدتی که نیاز هست توسط برخی از این افراد با سواستفاده از این هیجانات این جریان را به نابودی میکشانند، از آسیب به روح وحدت و همدلی هیچ سودی نخواهیم برد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش محمدی صبح امروز - یکشنبه - در یکصدو بیست و یکمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد:متاسفانه برخی از همکاران ما در شورای اسلامی شهرها خارج از اصول و قانون عمل نموده و با دعوت به تحصن، اعتراض و اعتصاب در میان مردم بهره بردار از زاینده رود، بر خلاف رسالت شورای اسلامی شهر فعالیت می کنند.

وی افزود: استان های مربوطه از بعد نظارتی باید به این مباحث ورود کنند و تقاضا دارم از شورای عالی استان ها و استانداران اصفهان و سایر استان های بهره بردار در این قضیه ورود کنند و شوراهای شهری که از وظایف خود خارج می شوند را متذکر باشند.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: انسجام و اتحاد و وحدتی که نیاز هست توسط برخی از این افراد با سواستفاده از این هیجانات این جریان را به نابودی میکشانند، از آسیب به روح وحدت و همدلی هیچ سودی نخواهیم برد.