• 1399-02-17 12:46
  • کد محتوا:1608
هرگونه تصمیم هیجانی بار روانی غیرقابل جبرانی به دنبال دارد/اصفهان به جاذبه‌های تصنعی نیازی ندارد

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: براساس نگاه زیست محیطی مبتنی بر حقوق حیوانات که ریشه در نگاه‌های بشری دارد امروزه در تمام دنیا باغ وحش منسوخ شده و به سمت ایجاد دهکده‌ها و ژئو پارک‌ها رفتند.

به  گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان و به نقل از خبرگزاری ایمنا، در بازدید کوروش محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست و جمعی از فعالا زیست محیطی از پارک وحش صفه، اظهار کرد: براساس نگاه زیست محیطی مبتنی بر حقوق حیوانات که ریشه در نگاه‌های بشری دارد امروزه در تمام دنیا باغ وحش منسوخ شده و به سمت ایجاد دهکده‌ها و ژئو پارک‌ها رفتند که با کمترین آسیب بر حیوانات از آن‌ها نگهداری می‌کند اما از دیدگاه دیگر سرنوشت این حیوانات پس از رهاسازی از باغ وحش نیز بسیار اهمیت دارد زیرا به دلیل سال‌ها زندگی در باغ وحش با طبیعت و حیات وحش آشنایی ندارند و ممکن است اسیر وحوش پیرامون خود شوند.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری نیز با تعطیلی پارک وحش صفه موافق است، اضافه کرد: متولی اصلی حفاظت محیط زیست است اما این دغدغه وجود دارد که پس از تعطیلی سرنوشت حیوانات چه خواهد شد و نگران ضایع شدن حقوق آن‌ها هستیم.

محمدی اضافه کرد: باید تصمیم کارشناسانه گرفت و هرگونه اقدام هیجانی اشتباه است زیرا بار روانی و غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.

همچنین در این بازدید مهدی مزروعی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: اصفهان شهری گردشگرپذیر است اما به جاذبه‌های تصنعی هیچ نیازی ندارد از این رو ظرفیت‌های بی شمار این شهر باید فعال شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر هر گونه بهره کشی از حیوانات اخلاقی نیست پس می‌توان پارک صفه را از کارکرد باغ وحش خارج کرد زیرا هیچ مطلوبیت و کارکردی برای شهرداری ندارد با وجود این در قبال حیوانات مسئول هستیم و باید درست تصمیم گیری کرد.‌

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این مکان را نمی‌توان به نقاهتگاه حیوانات تبدیل کرد زیرا پارک صفه یک مکان تفرجگاهی است با وجود این کماکان کمک شهرداری برای حفاظت از این حیوانات باید ادامه یابد.

مزروعی در پایان با تاکید بر اینکه برای دستیابی به مدیریت یکپارچه مسئولیت پذیری باید ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من بهره کشی از حیوانات باید پایان یابد.