• 1399-02-21 12:55
  • کد محتوا:1614
اگر کمیته سیما و منظر وجود دارد حداقل ضمانت اجرایی داشته باشد

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نمایی صد در صد رومی در کرانه زاینده رود در حال ساخت است، این درحالی است که کمیته سیما و منظر کار خود را خوب انجام می دهد اما چون ضمانت اجرایی برای کمیته سیما و منظر نیست در مناطق اتفاقاتی رخ می دهد که نمایی اینچنینی صد در صد رومی بیرون می آید.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفعان، شیرین طغیانی صبح امروز - یکشنبه - در یکصدو بیست و دومین صحن علنی شورای اسلامی شهر و طی تذکری، اظهار کرد: اصفهان در تشکیل کمیته سیما و منظر در میان کلان شهرهای کشور پیشتاز بوده است. اما امروزه نماهایی می بینم که هیچ ارتباطی با فرهنگ، قدمت و عرف این شهر ندارد.

وی افزود: نمایی صد در صد رومی در کرانه زاینده رود در حال ساخت است، این درحالی است که کمیته سیما و منظر کار خود را خوب انجام می دهد اما چون ضمانت اجرایی برای کمیته سیما و منظر نیست در مناطق اتفاقاتی رخ می دهد که نمایی اینچنینی صد در صد رومی بیرون می آید.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر کمیته سیما و منظر وجود دارد حداقل ضمانت اجرایی داشته باشند.