• 1399-02-21 13:27
  • کد محتوا:1616
در مورد باغ وحش صفه باید از هر گونه تصمیم هیجانی جلوگیری شود

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در خصوص آکواریوم و باغ پرندگان نیز برخی منتقدان صحبت کردند که این ها ساخته و تولید شده این دوره نیستند و به سالها پیش تعلق دارند، آنچه که حقوق حیوانات در کمیسیون اجتماعی دنبال می شود و اولویت بندی شده که باغ وحش اولویت اول است.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان کوروش محمدی صبح امروز - یکشنبه - در یکصدو بیست و دومین صحن علنی شورای اسلامی شهر طی تذکری اظهار کرد: در خصوص باغ وحش صفه جلسات کارشناسی با حضور عوامل متخصص و کارشناس در سازمان های مرتبط مثل محیط زیست و فعالان مدنی و چهره های دانشگاهی در کمیسیون و محل باغ وحش برگزار کردیم، تصمیم بر این شد که از هر گونه تصمیم هیجانی جلوگیری شود و به اتفاق اعضا کمیسیون رای به تعطیلی باغ وحش دادند. 

وی افزود : یک پروسه زمانی ۱۰ ماهه برای این موضوع پیشنهاد شده که طی این مدت برای حیات حیوانات نیز تصمیم گرفته می شود.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه این موضوع طی یک طرح به صحن علنی تقدیم می شود، افزود : در خصوص آکواریوم و باغ پرندگان نیز برخی منتقدان صحبت کردند که این ها ساخته و تولید شده این دوره نیستند و به سالها پیش تعلق دارند، آنچه که حقوق حیوانات در کمیسیون اجتماعی دنبال می شود و اولویت بندی شده که باغ وحش اولویت اول است.