• 1399-04-29 16:38
  • کد محتوا:1634
برخی اشتباهات گذشته به رویه تبدیل شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: 832 میلیارد از عدد اعلامی شهرداری غیر واقعی است که یا به دلیل عدم آگاهی و اطلاع مجموعه از علم حسابداری هست و یا با آگاهی تنطیم شده است که باید مجموعه پاسخگو باشد، این ایراد در سالیان گذشته هم در سیستم شهرداری بوده و متاسفانه به رویه تبدیل شده است

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، نصیر ملت صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و سی و یکمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: در سال 97 بودجه ای که تصویب کردیم 3000میلیارد تومان بود، طبق امار ارایه شده به شورا در مورد میزان عملکرد درآمد وصولی درامد قطعی وصولی سال 97، 3288میلیارد تومان اعلام کردند یعنی 108 درصد وصولی درامد در سال 97 بوده است. امار اداره درآمد شهرداری نشان داد که 88 درصد بودجه محق شده و امار واقعی که بررسی کردیم 77 درصد بوده است،سه عدد مختلف برای عملکرد شهرداری در سال 97 در حوزه درامد داشتیم. 

وی افزود: نوع تنظیم این جداول و ارقام ایراد زیادی دارد، در سال 93، 700 میلیارد تومان شهرداری منتشر کرده که بازپرداخت اصل و سود نیمی از آن به عهده دولت بوده در سال 93 عدد 700 میلیارد تومان به عنوان درامد در بودجه شهرداری قرار گرفته و هم در سال 97 زمانی که دولت 350 میلیارد تومان سهم خود را پرداخت کرده بار دیگر جز درامد شهرداری محسوب شده و از سیستم شهرداری خارج شده یعنی ما با حساب این درامد ها، درامد نهایی شهرداری 108 درصد محقق شده است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: 832 میلیارد از عدد اعلامی شهرداری غیر واقعی است که یا به دلیل عدم آگاهی و اطلاع مجموعه از علم حسابداری هست و یا با آگاهی تنطیم شده است که باید مجموعه پاسخگو باشد، این ایراد در سالیان گذشته هم در سیستم شهرداری بوده و متاسفانه به رویه تبدیل شده است و درخواست جدی برای رفع این رویه اشتباه وجود نداشته است و  ما شاهد تکرار این روند در سال های مختلف در شهرداری هستیم، انتظار می رود که اعداد و ارقام واقعی به مردم اعلام شود، انتظار است صادقانه انچه عمل کردیم در اختیار مردم وکارشناسان قرار داد تا امکان آسیب شناسی وجود داشته باشد تا مسیر حرکتی در اینده اصلاح شود.