• 1399-05-05 19:04
  • کد محتوا:1650
 شهردار اصفهان دقت بیشتری داشته باشد تا موجبات کدورت مراجع معظم پیش نیاید

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری ارتباطات و اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قطعاً هر رسانه جدا از اینکه دارای چه گذشته ای باشد، تعهدی در قبال مخاطبانش دارد، رسانه‌ها باید قدرت انعکاس رویدادها را داشته باشند و در این زمینه صادقانه عمل کنند. 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، امیراحمد زندآور صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و سی و دومین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: قطعاً هر رسانه جدا از اینکه دارای چه گذشته ای باشد، تعهدی در قبال مخاطبانش دارد، رسانه‌ها باید قدرت انعکاس رویدادها را داشته باشند و در این زمینه صادقانه عمل کنند. 

وی افزود: عصر حاضر را عصر سلطه ارتباطات می‌نامند، بی‌گمان در مورد همه مسائل جهان، بزرگ‌ترین رسالت اطلاع رسانی بر دوش رسانه‌های جمعی است، امروزه رسانه‌ها با گسترش مرز‌های جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را تحت تأثیر قرار داده‌اند، به طوری که می‌توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه‌ای نام گذاشت.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری ارتباطات و اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: افزایش نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در بخش‌های مختلف زندگی بشری سبب شده است که از آنها در زمینه‌های گوناگون استفاده شود. رسانه‌ها همان‌گونه که در تحکیم و ایجاد نقاط قوت برای نظام سهم به‌سزایی دارند، گاهی در تضعیف پایه‌های اصلی جامعه نیز مؤثرند، رسانه های شهرداری اصفهان که از گذشته وظایف اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی را بر عهده داشته اند نیز باید به این نکته توجه نمایند که در نشر برخی مسائل می بایست همه جوانب از جمله بازخوردهای فرهنگی و اجتماعی دیده شود. 

زندآور تصریح کرد: در روز های گذشته ایراداتی از طرف برخی از بزرگان و مراجع مذهبی شهر اصفهان به عملکرد یکی از رسانه های شهرداری اصفهان گرفته شده است، اینجانب با تاکید بر این نکته که رسالت هر رسانه اطلاع رسانی به موقع و صحیح  وهمچنین آگاهی بخشی به مردم می باشد از شهردار اصفهان می خواهم که در این زمینه دقت نظر بیشتری داشته باشند تا موجبات کدورت خاطر برای برخی شهروندان و مراجع معظم پیش نیاید.