• 1399-05-12 18:11
  • کد محتوا:1659
با یک همدلی، شرایط واگذاری دایمی این خانه به هنرمندان فراهم شود

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از معدود امکانات که در اختیار هنرمندان شهر اصفهان قرار داشته همین خانه هنرمندان بود که با توجه به رای صادر شده فعلا این خانه از ید حوزه هنری خارج شده است.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، نصیر ملت در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: در خصوص خانه هنرمندان آنچه تاکنون مشخص شده این است که با پیگیری بنیاد شهید رای به خلع ید خانه هنرمندان از حوزه هنری شده است، اما نباید فراموش کنیم که هنرمندان اصفهانی همیشه پیشگام بوده اند و متاسفانه تا به امروز از کمترین حمایت برخوردار بوده اند.

وی افزود: یکی از معدود امکانات که در اختیار هنرمندان شهر اصفهان قرار داشته همین خانه هنرمندان بود که با توجه به رای صادر شده فعلا این خانه از ید حوزه هنری خارج شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: پیش از اینکه تصمیم احساسی در این زمینه گرفته شود همه افرادی که می توانند کمک کنند با یک همدلی مدیریت شهری و نهادهای دیگر استان همکاری کنند تا شرایط واگذاری دایمی این خانه به هنرمندان فراهم شود، البته با نظر مالک باید این اتفاق رخ دهد.