• 1399-05-29 15:46
  • کد محتوا:1708
ابلاغ پیام تبریک ویاچسلاو ماکاروف به علیرضا نصر اصفهانی

سرکنسول سفارت روسیه در اصفهان با حضور در ساختمان شورای اسلامی شهر پیام تبریک ویاچسلاو ماکاروف رئیس پارلمان سن پترزبورگ برای انتخاب مجدد علیرضا نصراصفهانی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر را به وی ابلاغ کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر، صبح امروز (چهارشنبه) سرکنسول سفارت روسیه در اصفهان پیام تبریک ویاچسلاو ماکاروف رئیس پارلمان سن پترزبورگ برای انتخاب مجدد علیرضا نصراصفهانی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر را ابلاغ کرد.

درمتن پیام تبریک ماکاروف آمده است:

"جناب آقای علیرضا نصر اصفهانی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان
احتراما
باعث خرسندی اینجانب است که مطلع گردیدم جنابعالی مجددأ به عنوان ریاست شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب شدید که این امر موید اعتبار تزلزل ناپذیر و کاردانی شما می باشد.
اینجانب از طرف خود و نمایندگان مجلس قانونگذاری سن پتزربوگ صمیمانه ترین شاد باش های قلبی خود را به جنابعالی تبریک می گویم.
فعالیت های شما الگوی خدمات رسانی به منافع شهری و کشوری محسوب می گردد، اعتقاد دارم که روابط دوستانه میان سن پترزبرگ و اصفهان در آینده همچنان مورد حمایت عالی رتبه شما قرار خواهد گرفت.
پارلمان سن پترز بورگ آمادگی دارد به بسط و توسعه مناسبات حسنه و اعتماد آمیز فی ما بین این دو شهر خواهر خوانده در در همه ابعاد مساعدت و کمک نماید امیدوارم بتوانیم سطح تماس ها و مشارکت سن پترزبورگ و اصفهان را بیش از پیش ارتقا دهیم.
جناب اقای رئیس، موفقیت بیشتر در تصدی امور شورای اسلامی شهر اصفهان در خدمت به شهروندان شهر زیبای اصفهان و همچنین تندرستی، بهروزی و شکوفایی شما را آرزومندم.
با احترام فائقه ،
ویاچسلاو ماکاف"

علیرضا نصراصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر نیز با ابلاغ پیامی از ماکاروف تشکر نمود.

در متن پیام نصراصفهانی آمده است؛

"عالیجناب ویاچسلاو ماکاروف
ریاست محترم پارلمان سن پترزبورگ
پیام تبریک محبت آمیز و دوستانه جنابعالی و نمایندگان محترم پارلمان سن پتربورگ به اینجانب واصل گردید
ضمن تقدیر و سپاس فراوان، آمادگی شورای اسلامی شهر و مدیران شهر اصفهان را جهت استمرار و تقویت ارتباطات همه جانبه فی مابین دو شهر بزرگ سن پترزبورگ و اصفهان اعلام می دارم.
برای شما و نمایندگان دو پارلمان و شهروندان گرامی شهر سن پترزبورگ آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم.
علیرضا نصر اصفهانی
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان"