• 1399-06-02 18:14
  • کد محتوا:1731
شهردار اصفهان اجازه ندهد شهرداری دچار حاشیه سیاسی شود

عضو شورای اسلامی شهر گفت: قانون استفاده از سرپرست برای پست های مدیریتی را مجاز می داند اما با حضور فعال و تمام وقت هم، مشکلات لاینحل باقی می ماند، در حال حاضرجایگاه های مهمی مثل معاونت حمل و نقل  و ترافیک ، اداره کل حقوقی ، اداره امور بین الملل، و... با سرپرست اداره می شود به گونه ای که این سرپرستان که ملزم باشند با حفظ سمت های مهم خود  سرپرستی این جایگاه های حساس را هم اداره کنند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، رضا امینی صبح امروز (یکشنبه) در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: شهردار اصفهان اجازه ندهد شهرداری دچار حاشیه سیاسی شود در چند ماه گذشته شنونده گلایه های مکرر کارکنان و کارگران شهرداری هستم که از تبعیض ها، و بی عدالتی ها در بکارگیری نیروها، تبدیل وضعیت ها، باند و فامیل بازی در اشتغال و ارتقای شغلی، گلایه دارند.

 وی تاکید کرد: شهرداری شرکت سهامی و میراث شخصی نیست که با تصمیمات سلیقه ای، حزبی و سیاسی، سرمایه های انسانی آن را در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار دهید، استفاده از افراد بدون سابقه و تخصص لازم در پست های حساس  اگر چه ممکن است رضایت گروه یا حزبی را به همراه داشته باشد اما آسیب های جدی بر روند کار و اخلال در نظام خدمت به مردم وارد کرده و باعث سرخوردگی کارکنان می شود. 

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: افرادی با روابط حزبی و  خانوادگی وارد شهرداری شده و به سرعت مسیر استخدامی آنان هموار می شود که به صرفه و صلاح شهرداری نیست.  

 وی گفت: اگر چه قانون استفاده از سرپرست برای پست های مدیریتی را مجاز می داند اما با حضور فعال و تمام وقت هم، مشکلات لاینحل باقی می ماند، در حال حاضرجایگاه های مهمی مثل معاونت حمل و نقل  و ترافیک ، اداره کل حقوقی ، اداره امور بین الملل، و... با سرپرست اداره می شود به گونه ای که این سرپرستان که ملزم باشند با حفظ سمت های مهم خود  سرپرستی این جایگاه های حساس را هم اداره کنند.

 وی تصریح کرد: چنین مواردی ممکن است برای موضع انفعالی اشکالی ایجاد نکند ولی برای موضع فعالی که از ضروریات این نوع جایگاه هاست به شدت مضر و آسیب زاست.