• 1399-07-06 16:44
  • کد محتوا:1796
زنده‌رود تبدیل به کشته‌رود شده است

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر گفت: دانشگاه علمی کاربردی شهرداری‌های اصفهان توانایی ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز مدیریت شهری را داشت اما اکنون در شرایط مناسبی به سرنمی‌برد، از شهردار و استاندار اصفهان توقع مداخله در وضعیت این دانشگاه را داریم تا بار دیگر به پویایی و نشاط لازم رسیده و بتواند توانمندسازی مدیریت شهری را در قالب یک مرکز آکادمیک دنبال کند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، کوروش محمدی در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: بستن زاینده‌رود به امری عادی برای مدیرانی تبدیل شده که غرق در سوءمدیریت حوضه هستند.این افراد توان اداره این حوضه آبریز را ندارند و هرگاه به تنگنایی برمی‌خورند بدون در نظر گرفتن تبعات آن اقدام به بستن زاینده‌رود می‌کنند.

وی افزود: سوءمدیریت استانی، منطقه‌ای و کشوری، این حوضه آبریز را از زنده‌رود تبدیل به کشته‌رود و قتلگاه صدها هزار آبزی آن کرده، دائمی بودن زاینده‌رود مطالبه‌ای بحق است اما حتی برای تنظیم مصالح مصرفی حوزه‌های مختلف آن نیز هنوز رویکرد مناسبی وجود ندارد.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: بعد از سپری شدن ۲۰ سال بحران جدی زاینده‌رود، حداقل باید نگاهی انسانی بر مدیریت آن حاکم بوده و یک تمرین مدیریتی برای مدیریت حوضه آبریز آن انجام می‌شد، درخواست ما به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر این است که یک بار برای همیشه دولت برای رفع سوءمدیریت حاکم بر حوضه آبریز زاینده‌رود اقدام کند.


محمدی خاطرنشان کرد: دانشگاه علمی کاربردی شهرداری‌های اصفهان توانایی ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز مدیریت شهری را داشت اما اکنون در شرایط مناسبی به سرنمی‌برد، از شهردار و استاندار اصفهان توقع مداخله در وضعیت این دانشگاه را داریم تا بار دیگر به پویایی و نشاط لازم رسیده و بتواند توانمندسازی مدیریت شهری را در قالب یک مرکز آکادمیک دنبال کند.