• 1399-07-13 19:13
  • کد محتوا:1813
اقدام مؤثری در خصوص ساماندهی بافت فرسوده صورت نپذیرفته است

رئیس کمیسیون پایش نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از مدیران مسکن و شهرسازی انتظار داریم تا پایان این دولت یک کار ماندگار حتی خارج از سیکل اداری در این خصوص انجام دهند تا ثمره آن برای مردم و شهر اصفهان باقی بماند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، فتح الله معین صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و چهل و یکمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: شهر اصفهان نیاز به یک حرکت تاریخی دارد، حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده در این شهر وجود دارد که دو هزار و ۳۸۰ مصوب وزارتخانه مسکن و شهرسازی است.

وی افزود: در این چند سالی که در شورای شهر حضور داشته‌ام شاهد اقدام مؤثری در خصوص ساماندهی بافت فرسوده نبوده‌ام.

رئیس کمیسیون پایش نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: جای سوال است که اداره مسکن و شهرسازی چه اعتباری در خصوص تملک کاربری‌ها در شهر اصفهان اختصاص داده است، کدام دستگاه اجرایی را سراغ دارید که در این خصوص اقدام مؤثری انجام داده باشد، حداقل در این سه دوره، در اولویت‌بندی‌ها چیزی تحت این عنوان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: از مدیران مسکن و شهرسازی انتظار داریم تا پایان این دولت یک کار ماندگار حتی خارج از سیکل اداری در این خصوص انجام دهند تا ثمره آن برای مردم و شهر اصفهان باقی بماند.