• 1399-07-23 13:28
  • کد محتوا:1834
ضرورت توزیع عادلانه امکانات در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: در مباحث شهری توزیع عادلانه امکانات، محرومیت‌زدایی، عدالت فضایی، نزدیک بودن هم‌سطحی امکانات همواره مطرح است و مدیریت شهری توزیع عادلانه امکانات را وظیفه خود می‌داند.

علیرضا نصراصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در برنامه زنده رادیویی، شهر، شهروند و شورا با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه یکسان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان، اظهار کرد: نگاه و تصویر ذهنی مسئولان شهری به مردم و شهر بسیار مهم است و بر مبنای شناخت و ذهنیتی که داریم به مردم خدمات رسانی می‌کنیم، علاوه بر این معتقدیم همه مردم دارای کرامت، حقوق و فهم هستند و بر اساس این مثلث باید نیاز همه مردم تأمین شود و به کرامت و حقوق آنان در تمام مناطق ۱۵ گانه توجه کنیم.

وی ادامه داد: در مباحث شهری توزیع عادلانه امکانات، محرومیت‌زدایی، عدالت فضایی، نزدیک بودن هم‌سطحی امکانات همواره مطرح است و مدیریت شهری توزیع عادلانه امکانات را وظیفه خود می‌داند.

ارائه خدمات بر مبنای نیازها و جمعیت منطقه

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با توضیح اینکه باید بررسی شود چه امکاناتی در چه مناطقی لازم است، تصریح کرد: بر مبنای نیازها و جمعیت منطقه رعایت تساوی و عدالت برای ارائه خدمات مهم است، تساوی به معنای اینکه خدمات به طور مساوی در همه مناطق ارائه شود و عدالت به این معنا که هر چیزی سر جای خود قرار گیرد.

وی با اشاره به آگاهی مردم از حقوق خود، افزود: این آگاهی از حقوق، مدیریت شهری را وادار به توجه می‌کند و تلاش ما بر محقق شدن عدالت فضایی و توجه به ارائه بهتر خدمات شهری است.

وضعیت بافت مرکزی شهر نگران کننده است

نصراصفهانی با بیان اینکه وضعیت بافت مرکزی شهر کمی نگران کننده است، خاطرنشان کرد: توجه به بازآفرینی بافت فرسوده بسیار مهم است و باید با دقت پیگیری شود. بهتر است به جای توسعه افقی شهر به احیای بافت فرسوده که زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز دارند و نیازی به ایجاد زیرساخت‌های جدید ندارند توجه شود تا با احیای آن بتوان زمینه توسعه پایدار شهر را هموار کرد.

وی با توضیح اینکه توجه مدیریت شهری و همکاری مردم ساکن در بافت فرسوده برای احیای این بافت لازم است، اضافه کرد: حدود چهار هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در شهر اصفهان وجود دارد که از این مقدار حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار آن طرح مصوب دارد.

نصراصفهانی ادامه داد: اگر شهروندان برای احیای بافت فرسوده و دریافت پروانه به شهرداری مراجعه کنند ۵۰ درصد به آن‌ها تخفیف داده خواهد شد و این یکی از امتیازاتی است که مدیریت شهری برای فعالیت در بافت فرسوده و احیای آن در نظر گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دنبال ایجاد افعال محرک توسعه در بافت فرسوده هستیم و باید برای تحریک توسعه در این بافت فعالیت‌هایی بکنیم که بخشی از آن مانند طرح‌های تشویقی و ارائه خدمات بر عهده مدیریت شهری و بخش دیگر بر عهده مردم این مناطق است.

وی با اشاره به روند باز کردن گلوگاه‌ها و گذرگاه‌های بافت فرسوده، تصریح کرد: احیای معابر بافت فرسوده حائز اهمیت است و تمرکز و توجه به بافت فرسوده مرکزی شهر و توسعه آن بهتر از توسعه و گسترده‌تر کردن شهر و با موفقیت خوبی همراه است، همچنین با احیای بافت فرسوده به جای توسعه افقی شهر به سمت توسعه عمودی شهر پیش می‌رویم.

احیای بافت فرسوده کند پیش می‌رود

نصراصفهانی با توضیح در خصوص نتیجه و ارزیابی کارآمدی طرح‌های تشویقی برای بافت فرسوده، تاکید کرد: احیای بافت فرسوده شهر بسیار کند است و باید تلاش در این زمینه بیشتر شود، تمایل افراد برای خرید، بهسازی، نوسازی و مرمت خانه‌های تاریخی در شهر و احیای این خانه‌ها افزایش یافته است و امیدواریم این اتفاق برای بافت فرسوده نیز بیفتد و مردم به تغییر و بهتر شدن شرایط زیست خود متمایل شوند زیرا احیای بافت فرسوده تلاش و همت همگانی را می‌طلبد.

وی با تاکید بر اینکه بلند مرتبه‌سازی در بافت فرسوده با مشارکت ۵۰ درصدی سازنده و صاحب ملک نیز طرح خوبی برای توسعه این مناطق است، ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت در محله همت آباد در حال اجراست.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اولین اقدام برای تدوین بودجه سالانه شهرداری تعیین سقف بودجه شهر و تصویب آن در شورای شهر است، خاطرنشان کرد: بر اساس بزرگی، بسترهایی که برای درآمدزایی شهرداری وجود دارد، توانمندی و طرح‌هایی که در مناطق اجرا می‌شود بودجه هر منطقه متفاوت است و به طور مثال بودجه مناطق شش و پنج بیشتر از مناطق دو و ۱۱ است.

وی ادامه داد: در جهت توزیع عادلانه پروژه‌های شاخص شهری اقداماتی در حال انجام است و از محل درآمد مناطق توانمند و شهرداری مرکزی رقم‌هایی علاوه بر بودجه‌ای که در مناطق محروم و یا نیمه محروم استحصال می‌شود، تحت عنوان بودجه پروژه‌های محرک توسعه و یا پروژه محرومیت‌زدایی به این مناطق کمک خواهد شد. به طور مثال امسال به منطقه دو حدود ۲۴ میلیارد تومان، به منطقه ۹ حدود پنج میلیارد تومان، منطقه ۱۱ حدود ۱۸ میلیارد تومان، منطقه ۱۴ حدود ۱۴ میلیارد تومان و منطقه ۱۵ حدود هشت میلیارد تومان اختصاص داده شده است.